Pogonska goriva za motorne pile

KAKO PRAVILNO DOZIRATI MJEŠAVINU ZA MOTORNU PILU?


STIHL benzinska motorna pila radi s mješavinom benzina i motornog ulja. Tu je kvaliteta pogonskog goriva od presudne važnosti.
NAPUNITE SPREMNIK VAŠE MOTORNE PILE S PRAVILNIM OMJEROM MJEŠAVINE 

Pravilna mješavina pogonskog goriva za vaše benzinske motorne pile je od posebne važnosti.  Neodgovarajuća pogonska goriva ili omjeri mješavine koji odstupaju od propisa mogu dovesti do velikog trošenja i ozbiljnih oštećenja, poput oštećenja klipa motora. Za motorne pile s 2-MIX i 4-MIX® motorom preporučamo sljedeće omjere miješavine:

Za omjer mješavine 1 : 50 trebate 5 litara bezina i 0,10 (100 ml) motornog ulja, preporuka je koristiti STIHL dvotaktno motorno ulje.

BENZIN


Za mješavinu koristite kvalitetni benzin s minimalnim oktanskim brojem od 90 RON.

MOTORNO ULJE


Koristite samo visokokvalitetno dvotaktno motorno ulje koje odgovara standardimaTC klasifikacije. Preporučamo STIHL dvotaktno motorno ulje koje je posebno razvijeno za STIHL motore i stoga obećava dug radni vijek motora. Motorna ulja slabije kvalitete mogu oštetiti motor, brtvene prstenove, vodove i spremnik goriva.

MJEŠAVINA POGONSKOG GORIVA 


Najprije napunite odgovarajući kanistar s motornim uljem, a zatim s gorivom. Prije punjenja mješavine u spremnik, preporučamo miješanje smjese protresanjem kanistera. Zatim pažljivo i polako otvorite kanistar jer se u njemu može stvoriti pritisak.


UPORABA E10 U STIHL MOTORNIM UREĐAJIMA


Goriva s 5 ili 10 posto etanola su goriva općenito pogodna za sve STIHL motorne pile i motorne uređaje, kao i STIHL vrtne uređaje s motorima marke  Briggs & Stratton, Kawasaki i Kohler.

NAKNADNO PODEŠAVANJE RASPLINJAČA  


Možda će biti potrebno naknadno podesiti rasplinjač kako bi nadoknadili promijenjeni sastav goriva. U tom slučaju preporučamo da se obratite lokalnom STIHL ovlaštenom serviseru.

ŠTO JE E10?


Oznaka E10  je kratica u kojoj E označava alkoholni bioetanol koji se dodaje u benzin. Broj 10 ukazuje da sadržaj etanola može iznositi i do 10 posto. E10 je, dakle, gorivo koje sadrži veći udio bioetanola od super benzina. Za premium benzin, na primjer, udio bioetanola iznosi najviše pet posto.


MJEŠAVINU ZA POGONSKO GORIVO PRIPREMITE  SAMI 

 • Koristite STIHL dvotaktno motorno ulje ili kvalitetno dvotaktno motorno ulje koje odgovara standardima TC klasifikacije.
 • Pomiješajte ulje i benzin u omjeru 1:50.
 • Napunite odgovarajući kanistar ovim dvjema komponentama i promješajte smjesu protresanjem kanistera.
 • Pažljivo otvorite kanistar i ulijte mješavinu u spremnik vaše motorne pile.
 • Savjete za pravilno punjenje goriva možete pronaći u kontrolnoj listi u nastavku teksta. 


KONTROLNA LISTA: PRAVILNO PUNJENJE SPREMNIKA 

 • Upozorenje: Benzin je izuzetno zapaljiva materija. Držite dovoljno udaljenosti od otvorene vatre, ne prosipajte gorivo i ne pušite. Punite spremnik najmanje 3 metra udaljenosti  od mjesta gdje radite s motornom pilom.
 • Prije punjenja goriva u potpunosti isključite motor, nemojte dolijevati gorivo dok je motor još uvijek vruć. Postoji opasnost od požara zbog prelijevanja goriva.
 • Pažljivo otvorite poklopac spremnika goriva tako da se eventualni višak tlaka može polako otpustiti i da gorivo ne šprica iz spremnika.
 • Uvijek dolijevajte gorivo na dobro prozračenom mjestu.
 • Prilikom punjenja goriva, pripazite da vam se gorivo ne prolije po odjeći. U suprotnom, molimo vas da odmah očistite uređaj i promijenite odjeću.OPREZ KOD DUŽEG SKLADIŠTENJA UREĐAJA S NAPUNJENIM SPREMNIKOM POGONSKOG GORIVA

Iako se gorivo potroši u nekoliko tjedana tijekom sezone, mješavina benzina i ulja ostaje u kanisteru, spremniku i rasplinjaču puno dulje, ukoliko se uređaji ne koriste, primjerice u zimskoj polovici godine. Za to vrijeme, kisik i vlaga prodiru u spremnike, kanistre i sisteme za gorivo. To sve može promijeniti svojstva mješavine ukoliko koristite gorivo napunjeno na benzinskim stanicama. Takozvane aditivne komponente, tj. mješavine koje puni proizvođač, poput antioksidanata ili sredstava za zaštitu od korozije, koje bi trebale poboljšati svojstva goriva, mogu se u ovom slučaju rastaložiti i ispariti iz smjese.

OPASNOST OD TALOŽENJA

Osim toga, mogu se stvoriti smolne smjese. U kontekstu goriva, smolna smjesa se smatra ostatkom koji nastaje nakon isparavanja. Sadržaj smolne smjese u gorivu dovodi do taloženja u komori za izgaranje ili do ljepljenja i začepljenja mlaznica ili filtera za gorivo.

MJEŠAVINU DVOTAKTNOG POGONSKOG GORIVA NE ČUVAJTE DUŽE OD 30 DANA

Kod mješavina dvotaktnog pogonskog goriva u kombinaciji s gorivima koje sadrže etanol, nakon samo malo vremena može doći do odvajanja ulja i benzina u smjesi. STIHL preporuča čuvanje samopripremljene mješavine dvotaktnog pogonskog goriva ne dulje od 30 dana, kako bi se smanjio stupanj segragacije mješavine.
U tom kontekstu, segregacija znači da vlaga u zraku veže etanol i taloži ga na dno kanistra.
Budite oprezni sa segregacijom mješavine

Zbog segragacije/odvajanja, dvotaktno motorno ulje nije ravnomjerno raspoređeno u gorivu. To može dovesti do nedostatka potrebnog maziva u motoru. Na osnovu toga, odnosno zbog nedostatka podmazivanja i hlađenja može doći do problema u radu motora, pa čak i do oštećenja klipa. Gorivo nastalo postupkom segragacije radi dugog skladištenja u spremniku ili kanistru više nije savršeno niti odgovarajuće za pravilan rad motora. 


POGREŠNO GORIVO U SPREMNIKU 

Ukoliko ste napunili spremnik pogrešnom mješavinom, motorna pila se ne smije stavljati u pogon - niti nakratko. Ispraznite gorivo pomoću lijevka u za to predviđen kanistar i napunite spremnik odgovarajućom mješavinom. Obično je to dovoljno. Ako motorna pila ne radi, trebate eventualno očistiti svjećicu.
SAŽETAK: MJEŠAVINA POGONSKOG GORIVA ZA BENZINSKE MOTORNE PILE 


 • Uvijek obratite pažnju na kvalitetu mješavine pogonskog goriva (benzin-ulje).
 • Uvijek se točno pridržavajte omjera miješanja.
 • E10 se može koristiti kod STIHL i VIKING uređaja.
 • Rok trajanja razlikuje se prema sastavu mješavine. Najduže vrijeme čuvanja mješavine koju ste sami napravili je do 30 dana.