Servis i jamstvo

STIHL OVLAŠTENI SERVIS

KOMPETENTNO SAVJETOVANJE

Svi naši ovlašteni trgovci i serviseri redovito sudjeluju na specijaliziranim STIHL školovanjima te se kontinuirano educiraju za nove tehnologije i proizvode, kako bi se osiguralo da na prodajnim mjestima dobijete kvalificirano savjetovanje te kako bi vaši STIHL uređaji bili profesionalno popravljeni i servisirani. Vaš specijalizirani trgovac također će vas uputiti u pravilnu, ispravnu i sigurnu uporabu vaših uređaja.


UPUĆIVANJE U UPORABU, MONTAŽA

Želimo da dugo uživate u STIHL proizvodima. Stoga će vaš STIHL trgovac, ukoliko to želite, pripremiti bilo koji uređaj za prvu uporabu i uputiti vas o neophodnom održavanju proizvoda. Osim toga dobit ćete korisne i praktične savjete za ekonomičnu uporabu i dug vijek trajanja proizvoda.


ODRŽAVANJE I POPRAVAK

Ako vam je za STIHL uređaj potrebno održavanje ili popravak, na raspolaganju vam je vaš ovlašteni STIHL servis. Kroz redovito STIHL školovanje, naši ovlašteni serviseri kvalificirani su za kompetentno održavanje i popravke.


ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR

Ono što odlikuje STIHL motorne uređaje je maksimalna pouzdanost, čak i pod ekstremnim opterećenjima. U slučaju i najmanjeg kvara, ovlašteni STIHL trgovci i servisi nude originalne STIHL rezervne dijelove koji značajno doprinose performansama, sigurnosti i vijeku trajanja vašeg STIHL motornog uređaja.


PROFESIONALNO OŠTRENJE

Ukoliko je vaš lanac pile ili nož za kosilicu tup, naši ovlašteni serviseri u svojim će kvalificiranim radionicama obaviti profesionalno oštrenje.


STRUČNJACI ZA ZAŠTITNU ODJEĆU

Oni koji naporno rade s našim uređajima, trebali bi osigurati najbolju moguću zaštitu. Pri tom je važno da se mogu osloniti na učinkovitu i sigurnu zaštitnu odjeću. STIHL ovlašteni trgovac informirat će vas o preporučenoj i potrebnoj zaštitnoj opremi i priboru.


JAMSTVO

1. Jamstvo regulirano u nastavku predstavlja dobrovoljnu dodatnu uslugu koju daje UNIKOMERC-UVOZ d.o.o. kao ekskluzivni uvoznik i distributer proizvoda proizvođača Andreas Stihl AG & Co. KG za područje Republike Hrvatske. UNIKOMERC-UVOZ d.o.o. kao davatelj jamstva jamči za kvalitetu i ispravno funkcioniranje STIHL uređaja u jamstvenom roku ako se koristi u skladu s uputama za uporabu i uvjetima opisanim u jamstvenom listu. Pored ove garancije, kupac ima i ostala zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj.


2. Jamstveni uvjeti su definirani u jamstvenom listu priloženom uz svaki kupljeni uređaj. Ako se uređaj koristi u skladu s uputama za rukovanje, temeljem jamstvenog lista će se u jamstvenom roku izvršiti popravak zbog dokazane greške u materijalu ili proizvodnji. U slučaju kvara na uređaju, isti će se nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku. Ukoliko se popravak ne izvrši u roku 45 dana, neispravni uređaj će se na zahtjev kupca zamijeniti novim. Troškovi redovitog održavanja nisu obuhvaćeni jamstvom. Zahtjev se mora podnijeti STIHL ovlaštenom servisu uz obvezno predočenje popunjenog jamstvenog lista i potvrde o kupnji (računa). Jamstvo ne utječe na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.


3. Jamstvo se ne odnosi na dijelove koji su postali neupotrebljivi zbog mehaničkog oštećenja, nepravilnog rada, nenamjenske uporabe, nepravilnog transporta, neadekvatnog održavanja ili normalnog habanja (trošenja dijelova). Detaljnija objašnjenja ćete pronaći u svojim uputama za uporabu. Priručnik s uputama dio je uvjeta jamstva. Kupac proizvod koristi na vlastitu odgovornost, stoga je preduvjet za korištenje prava koja proizlaze iz jamstva da kupac pažljivo pročita i slijedi upute za uporabu, održavanje i popravak. Preduvjet je i da se koriste isključivo originalni STIHL rezervni dijelovi, originalni alati i pribor, kao i propisana mješavina. Montažom, održavanjem ili popravkom uređaja od strane neovlaštenog servisa ili treće osobe kupac gubi pravo na jamstvo.


4. Jamstveni rok za isključivo osobnu upotrebu STIHL proizvoda iznosi 24 mjeseca, a za komercijalnu i/ili profesionalnu upotrebu jamstveni rok je 12 mjeseci. Jamstveni rok započinje danom isporuke.


5. Za STIHL proizvode u jamstvenom roku osigurano je servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u ovlaštenim STIHL servisnim radionicama. Davalac jamstva osigurava rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje uređaja.