Razvoj i kvaliteta

STIHL Razvoj i kvaliteta: vaš posao je ono što nas pokreće.

Inovacija i razvoj u fokusu: za sofisticiranu tehnologiju proizvoda i izvrsnu STIHL kvalitetu  svakog proizvoda.

Tako mi u tvrtci STIHL jamčimo kvalitetu i razvoj.

Naš proizvodni portfelj jednako je raznolik kao i područja uporabe naših motornih uređaja – isto vrijedi za aktivnosti i razvojne koncepte koji jamče poznatu STIHL kvalitetu. Pregled inovativne tehnologije i razvoja u tvrtci STIHL naći ćete ovdje.STIHL postupci za kvalitetu i razvoj


Ispitivanje na savijanje

U razvojnom ispitivanju u firmi STIHL rado koristimo pritisak, jer snagom pritiska od 10 tona i na najmanjoj površini naša hidraulička preša ispituje čelične komponente uređaja. Tako testiramo ponašanje različitih legura, a time osiguravamo odgovarajuću mješavinu tvrdoće i žilavosti za savršeni rezni učinak naših alata.


Ispitivanje izdržljivosti

U STIHL pogonu 2 u Waiblingenu 24 sata radimo na kvaliteti. Ovdje naime testiramo 24 sata dnevno i sve dane u tjednu učinkovitost svih STIHL uređaja – od motorne pile preko škara za živicu sve do raspršivača. 36 posebno konstruiranih testnih kabina, tehnički u potpunosti opremljenih dovodom goriva i sustavom za usisavanje ispušnih plinova spremne su za ispitivanje izdržljivosti – i zauzeti su danju i noću. Naši uređaji su u pogonu 150.000 sati godišnje. Za svaki model našeg asortimana postoji detaljno osmišljeni plan ispitivanja. Njime se upravlja putem programa za ispitivanje koji smo sami razvili. Softver pritom simulira tipičnu vrstu korištenja korisnika u praksi: djelomično opterećenje, potpuno opterećenje, prazni hod. Dobivenim podacima osiguravamo besprijekoran i pouzdan rad svih naših uređaja.


Razvoj akumulatorskih baterija

Za nas u firmi STIHL razvoj akumulatorskih baterija posebno je važna tema – stoga za naše akumulatorske sustave koji se stalno proširuju i sami razvijamo akumulatorske baterije. Samo tako možemo savršeno uskladiti ponašanje električnih motora tijekom rada i energetski kapacitet STIHL akumulatorskih baterija. To za vas znači da će vaš STIHL uređaj optimalno iskoristiti energiju akumulatorske baterije, raditi što je moguće dulje te maksimalno pružati mogući radni učinak. Za nas to predstavlja nastavak dokazane STIHL kvalitete u pogonima budućnosti.


Ispitivanje vibracija

Naši uređaji su istinski paketi snage. Pri radu motora takve snage nastaju vibracije – a njih smanjujemo u našem centru za razvoj mjereći vibracije na ručkama naših uređaja. Pritom ne smijemo prekoračiti određene granične vrijednosti. To je jedan od izazova koji naši inženjeri za razvoj rado prihvaćaju. Oni koncipiraju antivibracijske sustave kod kojih zaštitni elementi i opruge sprječavaju prijenos vibracija motora na ručke. Stoga su naši uređaji u vašim rukama mirniji.


Lijevanje magnezijeve slitine pod pritiskom

Ako radite dulje sa svojim škarama za živicu ili motornom pilom, primijetit ćete kako je važan svaki gram težine uređaja. Jedan je od važnih ciljeva našeg istraživanja i razvoja uvijek iznova smanjivati tu vrijednost. Kako bismo to postigli, kod mnogih naših uređaja koristimo posebno lake materijale koji su uvijek na visini zadatka kada govorimo o čvrstoći: magnezij. U svojem čistom obliku magnezij je otprilike za trećinu lakši od aluminija. U našem STIHL pogonu u Prümu radimo sa tim materijalom – sa krajnjom preciznošću, u postupku lijevanja pod pritiskom. Tako mi u tvrtci STIHL smožemo proizvesti gotovo svaki mogući oblik postupkom lijevanja magnezijeve slitine pod pritiskom.


Simulacija protoka

STIHL razvoj – to predstavlja i optimizaciju komponenata. Primjerice naših motora pomoću simulacije protoka. Kako bi bili sigurni da je motor STIHL uređaja optimalno podmazan te samim time nastaje što je moguće manje trenja na komponentama, primjenjuje se takozvana simulacija protoka. Zahvaljujući njoj naši inženjeri mogu vidjeti kako se mješavina goriva raspoređuje i ponaša u motornom prostoru. Inženjer pritom poseže za 3D-podacima naših motora iz konstrukcije. Nastavak istraživanja je vrlo zahtjevna matematičko-fizikalna formula rada kojom se preračunava kretanje tekućine u motornom prostoru. Nakon toga komponente motora mogu se tako optimizirati da sredstvo za podmazivanje dospije uvijek točno tamo gdje je to potrebno.


Klimatska komora

STIHL proizvodi koriste se posvuda u svijetu. I posvuda u svijetu oni moraju biti pouzdani u skladu sa STIHL kvalitetom – i to neovisno o temperaturi u klimatskoj zoni korisnika. Stoga u našoj klimatskoj komori testiramo pokretanje i rad naših uređaja na ekstremnim temperaturama. Komoru možemo rashladiti na -30 stupnjeva ili je pak zagrijati na 40 stupnjeva, i pritom moramo odgovoriti na za nas najvažnije pitanje: kako se mješavina goriva ponaša na tim temperaturama? Je li viskoznost ulja idealna? Sagorijevaju li naša goriva uz minimalni ostatak? Kako se stroj ponaša na točki rosišta? Sve te spoznaje koje dobivamo iz klimatske komore pretočiti ćemo u razvoj novih proizvoda.


Ispitivanje zvuka

Ispitivanjem zvuka naših uređaja u prostoriji za mjerenje zvuka pridonosimo tome da su čovjek i okoliš što je moguće manje ometani bukom. T Tako primjerice mjerimo razinu zvučnog tlaka u čujnom dijelu zvučnog spektra. Time možemo procijeniti je li pri korištenju uređaja potrebna oprema za zaštitu sluha ili ne. Na kućištu uređaja mjeri se razina zvučne snage. Ova vrijednost je mjera za nastanak buke u okolini. Nju ćete naći kao oznaku na našem uređaju.


Test lanca pile

STIHL kvaliteta se kod nas brižno provjerava, točnije rečeno testira se lanac pile. Ovdje se u realnim uvjetima testira kakav učinak rezanja imaju lanci za pile razvijeni kod nas.
Realni uvjeti prije svega znači da je korišteno drvo vlažno. Stoga drvo vlažimo u posebnom sustavu za raspršivanje kako bi simulirali što je moguće autentičnije uvjete rezanja. Računalno podržano mjerenje potom uspoređuje realne performanse STIHL lanca za pile sukladno razvojnim smjernicama. Pritom kolege iz razvojnog odjela posebno zanima učinak rezanja u drvu te brzina lanca na vodilici.


Ispitivanje na prašinu

STIHL kvaliteta – to također znači da naši uređaji ostavljaju dobar dojam u neugodnim situacijama. Zato naše uređaje testiramo u našoj komori za prašinu. I to iz dobrog razloga: prašina je uporna, posvuda se taloži i voli uzrokovati probleme mehaničkim i električnim uređajima – ako ju se ne preduhitri na odgovarajući način. Upravo to činimo u našoj komori za prašinu. Svjesno proizvodimo debeli sloj atmosfere prašine, primjerice tako da brusnim paračem režemo kamene ploče. Paralelno uključujemo druge uređaje koji rade u takvoj atmosferi i apsorbiraju zrak zasićen prašinom. Nakon nekog vremena ih isključujemo i detaljno pregledamo filtere za zrak i unutrašnjost uređaja. Iz našeg opažanja donosimo zaključke kako bi najbolje trebalo sastaviti filtere za zrak da bi učinkovito zaštitili motor od prašine, jer samo se čisti zrak bez čestica može pretvoriti u optimalnu snagu motora.


Ispitivanje viskoznosti

U tvrtci STIHL također razvijamo naša goriva. Naime, većim dijelom to radimo sami. To činimo jer znamo da će naši motori samo tada raditi punom snagom ako ih pokreću kvalitetna goriva i sredstva za podmazivanje. Neka od naših ključnih pitanja su: koliko u potpunosti sagorijevaju naša goriva? Kakva je sposobnost pokretanja motora kod hladnog starta? Koliko je proizvod biološki dobro razgradiv? Kako viskozno se ponašaju ulja pri različitim temperaturama? Iznalazimo odgovore na ova pitanja, a tada i optimalne spojeve. Iz tog razloga vodimo naše laboratorije u kojima naši stručnjaci razvijaju, istražuju i testiraju.


Ispitivanje materijala

U STIHLU osiguravamo kvalitetu naših proizvoda na potpuno različite načine. Jedan od njih je: ispitivanje materijala pod raster-elektronskim mikroskopom. Materijal koji se u tvrtci STIHL koristi u različitim legurama izgleda tada poput planinskih masiva ili krajolika. Primjerice, kod lomova možemo 10.000-strukim povećanjem vidjeti zašto je do loma došlo, budući da rubovi loma izgledaju različito ako je do njih došlo zbog greške u obradi temperature ili slabosti materijala. U mikrografu kojega izrađujemo od različitih metala i metalnih legura možemo čak prepoznati pojedinačne kristale kako se na tipičan način pojavljuju u legurama. Tako sakupljamo spoznaje o materijalima, njihovim osobinama i njihovom ponašanju - sve kako bi naposljetku zajedno sa našim dobavljačima iznašli idealne materijale.

10.000-strukim povećanjem možemo kod lomova primjerice vidjeti zašto je došlo do loma budući da rubovi loma izgledaju različito ako je do njih došlo zbog greške u obradi temperature ili slabosti materijala. U mikrografu kojega izrađujemo od različitih metala i metalnih legura možemo čak prepoznati pojedinačne kristale kako se na tipičan način pojavljuju u legurama. Tako sakupljamo spoznaje o materijalima, njihovim osobinama i njihovom ponašanju. Sve kako bi naposljetku zajedno sa našim dobavljačima iznašli idealne materijale. 


Ispitivanje zaštite od rezanja

U tvrtci STIHL ne radi se samo o razvoju uređaja, već i o istraživanju zaštite za korisnike. Kod motornih uređaja ovu zaštitu nudi radno odijelo sa zaštitnim vlaknima protiv presijecanja. Ova visokotehnološka vlakna su vrlo duga, tanka i prije svega visoko otporna na rezanje. U našoj zaštitnoj odjeći ona su prerađena u više stanja – ako motorna pila jednom zasiječe u hlače sa zaštitom od presijecanja, zupci lanca iščupaju duga, žilava vlakna koja u milisekundama dospiju oko pogonskog zupčanika lanca pile kako bi zaustavila njegovo pokretanje. Ovaj način funkcioniranja provjeravamo i sami u testu pod realnim uvjetima kod novih modela i prototipa. Naša kompetencija leži prije svega u povezanosti tekstilnog know-how, dubokog razumijevanja za uređaje i preciznog poznavanja potreba korisnika. Tkanine koje su prošle test zaštite od presijecanja sukladno DIN EN 381 ili DIN EN ISO 11393 prepoznat ćete po piktogramu koji je našim proizvodima pridružen u katalozima i brošurama. Tvrtka STIHL testira samo u renomiranim institutima u Europi te pod najstrožim uvjetima. Stoga u tvrtci STIHL možete kupiti samo zaštitne tkanine sa pouzdano testiranom zaštitom od rezanja.


Rad na kiši sa akumulatorskim profesionalnim proizvodima

STIHL akumulatorski sustav AP koncipiran je za profesionalne korisnike, pravilno je isproban i testiran kako bi proizvodi pouzdano funkcionirali u dnevnoj uporabi i pod nepovoljnim utjecajem okoliša. Kod upotrebe akumulatorskih proizvoda uz snažnu konstrukciju i ergonomsko korištenje posebno važnu ulogu ima neosjetljivost na vremenske utjecaje.

Stoga se kod razvoja elektroničkih komponenti i akumulatora detaljno pazi na to da su kod profesionalne upotrebe postojani kod različitih zahtjeva na temperaturu, prljavštinu i kišu. Učinkovitost zaštite od prskanja dokazuje se zahtjevnim internim testovima kao što su IPX4–standardni test zaštite od prskanja.STIHL razvoj i kvaliteta ukratko:


  • STIHL razvoj vodi brigu tome da su naše komponente uređaja što je više moguće međusobno kompatibilne te tako daju optimalan učinak.
  • STIHL kvaliteta temelji se na raznolikim ispitnim tehnikama.

Pribor