Dekompresijski ventil

Dekompresijski ventil: manje napora kod paljenja.


STIHL dekompresijski ventil spušta kompresiju u cilindru i time omogućuje postupak paljenja uz znatno manje napora.





Što je dekompresijski ventil?

Dekompresijski ventil je ventil koji pojednostavnjuje savladavanje protutlaka u cilindru kod ručnog pokretanja motora. Taj protutlak dolazi od smjese plinova koja se nalazi u cilindru i tamo čeka svoju kompresiju i naknadno paljenje. Pokrene li se klip u smjeru glave cilindra, on sve više komprimira smjesu zraka i goriva – i time nailazi na sve jači protutlak. Ručno savladavanje ovog protutlaka ovisno o obujmu cilindra zahtijeva značajan napor. Kako bi se to olakšalo postoji dekompresijski ventil. No, nisu svi dekompresijski ventili isti. Oni se razlikuju prije svega po načinu aktivacije. 



O osnovnoj funkciji svakog motora.

Svi motori s unutarnjim izgaranjem funkcioniraju po istom principu: smjesu goriva i zraka cilindar usiše u komoru za izgaranje, snažno ju komprimira i onda pali. Ovaj proces naposljetku dovodi do pokretanja klipa koji s jedne strane nastavlja proces kompresije i paljenja, a s druge strane zajedno sa klipnjačom i radilicom podizne pokrete klipa pretvara u kružno kretanje radilice. Tako se mogu pokrenuti i druge komponente, npr. lanac STIHL motorne pile.


Dekompresijski ventil.

Procesu izgaranja u motoru, kako bi funkcionirao, potrebna je dakle kompresija. I upravo ovaj tlak kompresije ponekad pokretanje motora s unutarnjim izgaranjem bez električnog startera čini teškim: konačno, inercija pogona radilice mora biti savladana, usisavanje smjese goriva i zraka omogućeno, a kompresija smjese goriva i zraka na više bara tlaka ručno učinjena. Što je veći radni obujam motora, potrebno je više snage. Kako bi se postupak pokretanja učinio bržim i jednostavnijim, razvili smo dekompresijski sustav koji se temelji na maloj, učinkovitoj komponenti: STIHL dekompresijskom ventilu.


Kako funkcionira STIHL dekompresijski ventil?


Bolji start zahvaljujući dekompresijskom sustavu na cilindru.

Ukratko: Otvoreni dekompresijski ventil na cilindru Vaše STIHL motorne pile brine se za to da se smanji maksimalni tlak kompresije kod starta ispuštanjem plinova koji postoje u cilindru. Reduciranjem maksimalnog tlaka kompresije znatno se smanjuje napor kod pokretanja motornog uređaja. Zatvaranje dekompresijskog ventila slijedi automatski kod prvog paljenja smjese u cilindru, a mi raspolažemo punom snagom motora. Tako se glava cilindra znatno jednostavnije može koristiti kod pokretanja. Ako se zatim dekompresijski ventil  zatvori, tlak kompresije se ponovno povećava, a početni zamah cilindra koristi se kako bi se pokrenuo normalan proces izgaranja. 

STIHL dekompresijski ventil do u detalje.

U svakodnevici to izgleda ovako: Prije pokretanja motorne pile ručno otvarate dekompresijski ventil Vaše STIHL motorne pile. Dekompresijski ventil doseže u komoru za izgaranje i brine za to da se reducira vršni tlak kompresijskog takta i smanji snaga potrebna za postupak pokretanja. Drugim riječima: zahvaljujući dekompresijskom ventilu klip se može pokrenuti sa manje snage. Smjesa goriva i zraka koja je preostala u cilindru odmjerena je tako da je zagarantiran pouzdani start kod hladnog i toplog motora u svako doba. Automatsko zatvaranje dekompresijskog ventila osigurava potpunu izlaznu snagu u svim uvjetima rada. STIHL motorni uređaj radi kao obično – ali uz znatno manje napora na užetu startera kod paljenja.  


Različiti dekompresijski sustavi.

Nije svaki dekompresijski ventil isti: oni se prije svega razlikuju po načinu aktiviranja. Ovdje dajemo pregled tri vrste dekompresijskih sustava.


Ručno pokretanje dekompresijskog ventila pomoću poluge za dekompresiju.

Poluga za dekompresiju je u potpunosti ručni uređaj kojim se pokreće dekompresijski ventil u glavi cilindra, funkcija poluge za dekompresiju osigurana je oprugom koju se povlači ili pritisne za start. Kada se motor pali pokretanjem startnog mehanizma (na primjer pomoću startera kod motornih pila i motora čamaca, kurble ili pedale kod motocikala) izvode se komprimirani plinovi iz glave cilindra, a motor se jednostavno pokreće. Ako se motor upali, poluga se pušta, ventil se zatvara, a motor korištenjem svoje kompresije može početi sa radom.   

Poluautomatska dekompresija.

Za ovo dekompresijsko rješenje samo se jednom prije starta dekompresijski ventil mora ručno otvoriti – zatvara se automatski prvim pokretima glave cilindra. Time se garantira optimalna gustoća plinske smjese kod najjednostavnijeg rukovanja uređajem. Svi STIHL dekompresijski ventili na novim motornim pilama funkcioniraju po ovom poluautomatskom modelu.  

Automatska dekompresija.

Potpuno automatski sustavi za dekompresiju u motoru jesu npr. ugrađeni kod naših 4-Mix® motora ili motora kosilica. Kod početnog broja okretaja ulazni ventil se automatski otvara te se preko centrifugalnih utega kod prekoračenja početnog broja okretaja automatski ponovno zatvara.  


Može li se dekompresijske ventile dodatno opremiti?

U principu da. Ako se na vašoj STIHL motornoj pili gore na cilindru nalazi slijepi čep, možete smatrati da tamo možete dodatno opremiti dekompresijski ventil. Specijalizirani trgovac će vam rado kod toga pomoći. 


STIHL dekompresijski ventil ukratko:


  • STIHL dekompresijski ventil reducira vršni tlak i tlak kompresije u cilindru.
  • Zahvaljujući STIHL dekompresijskom ventilu: lakše pokretanje motora sa startnim užetom.
  • Postoje ručni, poluautomatski i automatski dekompresijski sustavi. 
  • Svi STIHL dekompresijski ventili automatski se nakon pokretanja zatvaraju.
  • Na STIHL uređajima sa odgovarajućim predviđenim mjestom za ugradnju dekompresijski ventil se može naknadno ugraditi.