Čišćenje oluka

U tekstu koji slijedi objasnit ćemo vam kako očistiti oluke, i omogućiti nesmetano otjecanje oborinskih voda.

KOJA JE FUNKCIJA OLUKA?

Oluci služe odvodnji oborinskih voda s krovne plohe i time štite zidovi i podni nivo kuća od oštećenja vodom. Cilj redovitog čišćenja i održavanja oluka je očuvanje njihove funkcije i sprječavanje začepljenja i oštećenja cijevi i žlijebova odvodnje. U suprotnom na krovnoj površini dolazi do skupljanja naslaga raznih materijala, kao što su lišće, mahovina, grančice, a česta je pojava i začepljenja oluka ptičjim gnijezdima, što prouzrokuje prelijevanje i zadržavanje oborinskih voda na krovnim plohama i u odvodnim sustavima.

IZ KOJIIH JE RAZLOGA VAŽNO REDOVITO ČIŠĆENJE OLUKA?

Propuštanjem redovitog čišćenja oluka dolazi do nakupljanja stranog materijala i sustav odvodnje kišnice s krova više nije u punoj funkciji. Začepljenje sustava cijevi za odvodnju kišnice s krova otvara mogućnost za prelijevanje vode iz cjevovoda na fasadu, te njeno prljanje i oštećivanje kao najgori mogući ishod.

Kod niskih temperatura zraka neprohodni cjevovodi za odvodnju kišnice mogu prouzročiti formiranje ledenih siga, koje mogu visjeti s rubova cijevi i oluka. Njihovo odlamanje i pad opasne su pojave i valja ih svakako izbjeći. Redovito čišćenje i pregled sustava cijevi i oluka za odvodnju kišnice siguran su put ka punoj funkcionalnosti ovog sustava, bez bojazni od opasnih situacija, ozljeda i štete.

ČIŠĆENJE OLUKA - UPUTSTVO

Postoji cio skup načina i mogućnosti kako očistiti sustav odvodnje oborinskih voda, a koji je zbog jednostavnosti korištenja priključaka za ovu namjenu jednak dječjoj igri. Ovdje ćemo vam objasniti kako ćete najlakše očistiti svoje olučne sustave, i koji vam je alat potreban za uspješno izvršavanje ovog posla.

STIHL stručni savjet: Preporučamo vam čišćenje oluka barem jednom godišnje, a period u kojem ćete postići optimalan učinak ovog zahvata svakako je kasna jesen, kad je već većina lišća opala s drveća.

ČIŠĆENJE OLUKA POMOĆU PUHAČA

Čišćenje žlijeba odozdo pomoću sustava namjenskih priključaka i to bez potrebe za uporabom ljestava, ne predstavlja problem. Sustav priključaka za pranje i čišćenje olučnih odvodnih cjevovoda je modularni sustav, uporabljiv i prilagodljiv različitim modelima STIHL puhača za lišće. Sklapanje ovog sustava priključaka relativno je jednostavno, a ukupna duljina posve sklopljenog sustava iznosi približno 3 metra. Na kraju sustava cijevi nalazi se čvrsti zakrivljeni dio, koji omogućava i olakšava čišćenje i pranje cijevi umetanjem priključka s donjeg kraja cijevi. Pomoću ovog seta cijev možete ispuhati i očistiti s poda, bez korištenja ljestava.

Ovakav način čišćenja oluka posebno je prikladan kada je žlijeb začepljen stranim zaglavljenim tijelom, a kao što je na primjer nakupina suhog opalog lišća koje se još može otpuhati pomoću puhača. Slijedi popis uređaja koji su kompatibilni sa opisanim STIHL sustavom za čišćenje oluka: BG 45 i BG 66, BG 55/SH 55, BG 56/SH 56, BG 85/SH 85 i BG 86/SH 86 , kao i BGE 71/SHE 71 i BGE 81/SHE 81 u kombinaciji.

ČIŠĆENJE I PRANJE ODVODNIH CIJEVI

Kad je slivna cijev odvodnog sustava posve začepljena, preporučamo vam da pribjegnete slijedećoj tehnici. Tvrtka STIHL u svojoj ponudi nudi vam takva dva različita kompleta cijevi za pranje i čišćenje, a koji su prilagodljivi i iskoristivi s visokotlačnim peračima. Kako obaviti ovaj zahvat, objasniti ćemo vam u slijedećem članku.

VIŠE O ČIŠĆENJU ODVODNIH CIJEVI

SAŽETAK: ČIŠĆENJE OLUKA

  • Preporučamo vam čišćenje oluka barem jednom godišnje
  • Period u kojem ćete postići optimalan učinak ovog čišćenja svakako je kasna jesen, kad je već većina lišća opala s drveća.
  • · Po obavljenom čišćenju sustava krovnog oluka preporučamo čišćenje i pranje sustava odvodnih cijevi za oborinske vode

Oluke valja čistiti najmanje jednom godišnje. Idealan termin za ovaj posao je nakon što opadne svo lišće s listopadnog drveća, kako ne bi došlo do skupljanja novog opalog lišća u već očišćenim olucima.

Ne postoji neka propisana učestalost za ovaj zahvat, ali vam preporučamo što češće i redovito čišćenje kako bi ovaj važan sustav zadržao svoju ispravnost i funkcionalnost. Nekoliko puta godišnje je sasvim dovoljno, ali svakako jednom prije počteka zime, kako bi se temeljito iščistilo lišće koje se u odvodima skupilo tijekom jeseni.