Politika privatnosti

ZAŠTITA SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

UNIKOMERC-UVOZU  d.o.o. je važno zaštiti sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka, stoga poslujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06., 41/08), i ostalim mjerodavnim zakonima za zaštitu privatnosti i sigurnosti podataka te našim posebnim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.

U UNIKOMERC-UVOZU  d.o.o. svjesni smo važnosti privatnosti, pa stoga sve pružene podatke zadržavamo isključivo za vlastite potrebe. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su potrebni u njihovom radu. Pruženi podaci će se prikupljati, koristiti i obrađivati samo u svrhu koja navedena, i neće se prosljeđivati trećim osobama osim uz iznimku u slučajevima koji su određeni zakonom, ili od strane sudbene i državne vlasti, te da bi se spriječila ili onemogućila kaznena djela, ili potkrijepio i/ili održao pravni zahtjev.


UNIKOMERC-UVOZ d.o.o. koristi tehničke, organizacijske i kadrovske  mjere kako bi zaštitio podatke od slučajne ili namjere zloporabe, uništenja, oštećenja, gubitka, neovlaštenog pristupa i neovlaštenih promjena.
Dane podatke ćemo na Vaš zahtjev dopuniti, izmijeniti ili obrisati.
Opoziv danih osobnih podataka možete osobno podnjeti u Unikomerc-uvozu, poštom na adresu firme, ili e-mailom na : info@unikomerc-uvoz.hr